Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Kết quả chương trình xây dựng NTM tại Yên Minh 5 tháng đầu năm 2016

18/07/2016 00:00 110 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Minh đã triển khai rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đề xuất, điều chỉnh các nội dung trong tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, nhóm xã có điều kiện tương đồng để triển khai thực hiện.

   

Người dân xã Du Gìa tích cực xây dựng nhà vệ sinh

 

     Trong 5 tháng đầu năm, toàn huyện đã vận động nhân dân hiến được gần 16.000 m2 đất để phục vụ xây dựng các công trình công cộng, đóng góp gần 11.000 ngày công lao động để mở mới được trên 11.000m đường giao thông nông thôn, nâng cấp được trên 19.000m đường; thực hiện kiên cố hóa kênh mương được 1.500m, láng bó nền nhà được 65 hộ; xây dựng được 79 công trình nhà tắm và 393 công trình nhà vệ sinh... Huyện tiếp tục triển khai thực hiện các phương án, đề án, kế hoạch năm 2016 như: Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kế hoạch cơ giới hóa nông nghiệp, phương án phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020; phương án phát triển trâu, bò và lợn đen hàng hóa gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ…

     Huyện chỉ đạo các xã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt các giải pháp, ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để tổ chức thực hiện, chú trọng đến các chương trình dự án, cho nhân dân vay phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Với sự chỉ đạo linh hoạt, đồng thời phát huy được sức mạnh nội lực trong nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Minh đã và đang thu được những kết quả quan trọng góp phần làm thay đổi diện mạo về bức tranh nông thôn của toàn huyện./.


Tin khác