Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tư

Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 25/08/2022
Người ký
Trích yếu Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông thôn mới
Tệp đính kèm